MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Prezentare Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare funcţionează în temeiul Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice ca o bază de date unică la nivel naţional, care asigură înscrierea garanţiilor reale mobiliare şi a altor acte juridice prevăzute de lege, precum şi accesul la informaţiile înscrise cu privire la avizele de garanţie.

Consultarea Arhivei Electronice oferă posibilitatea persoanelor interesate de a obţine date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii pe care urmează a o încheia, obţinând în acest sens informaţii clare şi actualizate cu privire la potenţialii parteneri de afaceri, mai exact dacă aceştia deţin calitatea de debitori înscrişi în Arhivă, precum şi cu privire la eventualele lor bunurile mobile afectate garantării unor obligaţii.

Totodată, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare are rolul de a avertiza potenţialii creditori asupra contractelor de garanție încheiate anterior.

Prin înscrierea la Arhivă a garanţiilor reale mobiliare şi a altor acte juridice prevăzute de lege se asigură publicitatea faţă de terţi a acestor operaţiuni juridice. Totodată, din momentul înscrierii în Arhivă a garanţiilor reale mobiliare şi/sau a altor sarcini reale cu privire la un bun mobil constituite în favoarea unui creditor se stabileşte gradul de prioritate al acestuia faţă de creditorii ulteriori.  

Aşadar, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, creditorul care doreşte să facă publică existenţa unei garanţii reale asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999, trebuie să completeze un formular de aviz de garanţie pe suport de hârtie ori în format electronic (document TED) şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

Inregistrarea

Înregistrarea unei garanţii reale mobiliare

Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune, parcurgerea următorilor paşi...

Tipuri de avize

Tipuri de avize

Avantajele înscrierii

Avantajele înscrierii unei garanţii reale

Avantajele înscrierii unei garanţii reale în Arhiva Electronică sunt, în principal, următoarele...

Accesul

Accesul la Arhiva Electronică

Vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele de garanţiei reală mobiliară înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare se face în mod liber...

Descrierea

Descrierea avizelor de garanţie

Avizul de garanţie iniţial - este definit de lege ca fiind avizul de constituire a garanţiei şi de înscriere...

Persoanele

Cine poate adresa o cerere de înscriere

Potrivit art. 36 alin. 1 din Regulament, înscrierea unui aviz de garanţie în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu înscrierea respectivă - persoanele interesate...

Dovada calităţii de reprezentant

Dovada calităţii de reprezentant

În situaţiile în care solicitarea de înscriere este adresată prin mandatar, Ordonanţa Guvernului nr.89/2000 privind...

Căutarea şi vizualizarea informaţiilor în Arhivă

În conformitate cu prevederile Regulamentului Arhivei, accesul oricărei persoane în vederea citirii, căutării şi copierii informaţiilor din Arhivă este nerestricţionat...

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.