MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Avantajele înscrierii unei garanţii reale în Arhiva Electronică

Avantajele înscrierii unei garanţii reale în Arhiva Electronică sunt, în principal, următoarele:

1. Asigurarea unei protecţii speciale a creditorului care se realizează prin:

 1. proceduri simplificate, termene scurte şi costuri reduse de realizarea creanţei.
 2. posibilitatea de a lua la cunoştinţă despre orice aviz de garanţie înscris în Arhivă anterior cu privire la un anumit bun în orice localitate de pe teritoriul ţării, aşadar nu doar la nivelul localităţii în care s-a înscris respectivul aviz.
 3. protecţia titlului înscris în Arhivă faţă de orice terţ (inclusiv statul) ce nu are înscris un aviz anterior cu privire la acel bun.
 4. faptul că cesiunea de creanţă, contractul de garanţie, privilegiul sau alt titlu înregistrat în Arhivă are calitatea de titlu executoriu, ceea ce conferă o serie de beneficii creditorului care este scutit, astfel, de a mai demara alte proceduri judiciare, complexe şi costisitoare, reducându-i-se substanţial cheltuielile (taxe judiciare şi onorarii) precum şi termenele de realizare a dreptului.
  Inflaţia nu mai afectează esenţial valoarea creanţei ca în cazul obţinerii titlului executoriu prin procedura judiciară, prin aceea că termenul parcurs de la naşterea creanţei şi pâna la realizarea ei în noua reglementare este de la câteva zile la maxim câteva luni, pe când în cazul procedurii judiciare, acest termen este de regulă între 2-3 ani.
 5. creditorul garantat are posibilitatea urmăririi bunului afectat ca garanţie, chiar şi atunci când acesta se află în posesia unui terţ (art. 23, Legea nr. 99/1999).
 6. executarea simplificată a garanţiilor atunci când bunul garantat constituie o sumă de bani depusă într-un depozit bancar (art. 80–82, 85, Legea nr. 99/1999).
 7. posibilitatea  înscrierii intenţiei de a înregistra un aviz de garanţie, ceea ce conferă grad de prioritate din momentul înscrierii intenţiei (art. 56, Legea nr. 99/1999).
 8. înscrierea avizului de garanţie conferă creditorului posibilitatea de a-şi executa titlul fie prin mijloace proprii, fie prin executor judecătoresc, fără nici o altă formalitate (art. 63, 67, 68 Legea nr. 99/1999).

2. Egalitatea între toţi subiecţii de drept:  

 1. înscrierea unui aviz de garanţie are un grad de prioritate faţă de orice terţ, inclusiv faţă de stat, chiar dacă statul beneficiază de un privilegiu (art. 28, Legea nr. 99/1999)
 2. statul are prioritate în a-şi realiza drepturile rezultate din privilegii doar după înscrierea acestora în Arhivă şi doar în funcţie de rangul înscrierii (art. 36. Legea nr. 99/1999 şi art. 9, H.G. nr. 802/1999).
 3. statul nu va fi trecut pe tabloul creditorilor fără o prealabilă înregistrare în Arhivă (art. 36, Legea nr. 99/1999), înregistrare care va da rangul participării sale la împărţirea sumelor obţinute din vânzarea bunului cu care s-a garantat (art. 28, Legea nr. 99/1999).

3. Debitorul are dreptul de a garanta cu bunul sau de a dispune de acesta chiar dacă respectivul bun constituie garanţie într-un contract anterior, singura protecţie a creditorului fiind înscrierea avizului de garanţie înaintea oricărui alt creditor, în caz contrar creditorul nediligent neavând la dispoziţie decât posibilitatea de a-şi satisface creanţa din ceea ce excede creditorului ce şi-a înscris primul avizul de garanţie.

« Înapoi la prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.