MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Căutarea şi vizualizarea informaţiilor înscrise în Arhivă

În conformitate cu prevederile Regulamentului Arhivei, accesul oricărei persoane în vederea citirii, căutării şi copierii informaţiilor din Arhivă este nerestricţionat; orice persoană va putea să caute, prin folosirea meniului de căutare, informaţii cuprinse în arhivă, fără a fi necesară obţinerea unei autorizări prealabile în acest sens din partea vreunei autorităţi.

Căutarea se poate realiza – enumerare este exemplificativă - în funcţie de datele de „identificare a debitorului, după elementele de identificare a bunului în garanţie ori a bunului imobil la care este ataşat bunul în garanţie, după numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori după numărul de identificare a avizului de garanţie.”

Înainte de toate trebuie făcute câteva menţiuni esenţiale:

Înregistrările cu statut activ sunt avizele de garanţie a căror durată de valabilitate nu a expirat, nu sunt stinse (printr-un aviz de stingere a garanţiei) sau nu sunt anulate (printr-un aviz de nulitate a garanţiei). 

Înregistrările nemodificate sunt cele care nu au fost modificate printr-un aviz modificator, aviz de cesiune a creanţei, aviz de extindere a garanţiei sau aviz de reducere a garanţiei.

Căutarea  după atributele de identificare a unui debitor (sau creditor) se face separat, fie pe persoane juridice, fie pe persoane fizice, introducând datele de căutare în câmpurile corespunzătoare persoanelor juridice sau fizice, care sunt diferite. 

Căutarea după bunul în garanţie se efectuează de asemenea separat, pe cele trei tipuri de bunuri: autovehicule, alte tipuri, bunuri mobile ataşate unor bunuri imobile.

NOTĂ: Există înscrieri având ca bunuri în garanţie autovehicule, care au fost înregistrate la „Alte tipuri” şi cazuri de creditori/debitori persoane fizice (spre ex. „asociaţii familiale” sau „cabinete notariale” sau „cabinete de medicină de familie”) înregistrate ca persoane juridice.

Se recomandă în aceste cazuri să se efectueze căutarea pe ambele tipuri („Autovehicule” şi „Alte tipuri”, respectiv pe creditor/debitor persoane juridice şi persoane fizice).

Precizăm că algoritmul de căutare din program se bazează pe găsirea unui subşir de caractere în şirul de caractere înscris în câmpul respectiv.

Un spaţiu gol sau mai multe spaţii goale între două cuvinte reprezintă  unul sau mai multe caractere blank.

Când căutarea se realizează după denumirea unui creditor, debitor sau descrierea bunului în garanţie, iar termenii de căutare cuprind două sau mai multe cuvinte despărţite de spaţii goale, ea va avea un rezultat pozitiv, numai dacă se tastează exact toate caracterele subşirului în rubrica de căutare, inclusiv numărul exact de caractere blank.

Reducerea numărului cuvintelor textului de căutat – chiar la un singur cuvânt sau la o parte dintr-un cuvânt - fără folosirea blank-urilor sau a semnelor de punctuaţie ori de ortografie duce la cele mai bune rezultate.

În cazul în care se doreşte o căutare combinată, după două sau mai multe criterii de căutare se va verifica cu atenţie să fie selectată opţiunea «ŞI» între criterii.

Se poate selecta/deselecta opţiunea de afişare a rezultatelor căutării numai pentru înregistrările cu statut activ ori înregistrările care nu au fost modificate printr-un aviz ulterior (adică printr-un aviz modificator, de extindere a garanţiei, de reducere a garanţiei sau de cesiune a creanţei).

Precizăm că nu prezintă vreo importanţă dacă înscrierea în rubrica de căutare a termenilor de căutare se tastează cu litere mari sau mici.

În cazul în care, în urma căutării, se obţine un număr mai mic sau egal cu 1500 de înscrieri, care satisfac criteriile de căutare, se afişează lista numerelor de identificare a acestor avize (împreună cu tipul de aviz şi numele/denumirea utilizatorului autorizat care a efectuat înscrierea respectivă), cu posibilitatea de a vizualiza fiecare din avizele de garanţie găsite.

În cazul în care, în urma căutării, se obţine un număr mai mare de 1500 de înscrieri, care satisfac criteriile de căutare, se afişează numai numărul de înscrieri găsite şi se indică rafinarea căutării prin introducerea unui criteriu de căutare suplimentar sau micşorarea perioadei pe care se face căutarea (prin selectarea unor date de start şi de final adecvate), urmând să se facă căutări succesive până la acoperirea întregii perioade dorite.

În cazul unei căutări cu efect pozitiv se obţine o listă cuprinzând una sau mai multe înscrieri care satisfac criteriile de căutare respective.

Fiecare înscriere din aceea listă este individualizată prin:

1) identificator înscriere (numărul de identificare a înscrierii);

2) utilizatorul autorizat (cine a făcut acea înscriere);

3) data înscrierii;

4) tipul înscrierii;

5) destinaţia înscrierii;

6) istoricul înscrierii.

Dând un clic pe numărul de identificare afişat în coloana „Identificator înscriere” se va putea vizualiza conţinutul avizului de garanţie respectiv (cu afişarea datei vizualizării).

Vizualizarea avizului de garanţie permite evidenţierea informaţiilor generale (identificatorul, data şi ora înscrierii, data si ora expirării, tipul, destinaţia, identificatorul avizului iniţial, dacă e cazul identificatorul înscrierii pe care o modifică şi, dacă e cazul, identificatorul înscrierii prin care este modificată), a părţilor avizului de garanţie, cu menţionarea acelora care au solicitat efectuarea acelei înscrieri, precum şi evidenţierea bunurilor aflate în garanţie.

Dacă se doreşte vizualizarea istoricului unei înscrieri din listă se va da clic pe „Istoric înscriere”.  Se va afişa istoricul detaliat al înregistrării, adică tot şirul de înscrieri, plecând de la avizul de garanţie iniţial şi terminând cu ultimul aviz de garanţie care are ca referinţă acel aviz de garanţie iniţial. De asemenea, la fiecare verigă din şirul de înscrieri se afişează, dacă este cazul, numărul de identificare a înscrierii pe care o modifică (vezi coloana “Înscriere modificată”).

Imprimarea conţinutului unui aviz de garanţie se face din meniul browser-ului.

Operatorii şi agenţii autorizaţi pot presta servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în arhivă, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant.

Potrivit Regulamentului, operatorul sau agentul autorizat au obligaţia de a întocmi un proces-verbal, care trebuie semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea.

În situaţia prevăzută de art. 67 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, operatorii vor certifica, la solicitarea părţii interesate, existenţa înscrierii in arhivă, pe baza numărului de identificare a avizului de garanţie. Potrivit art. 67 din lege „Dacă nu este posibilă luarea în posesie a unui bun afectat garanţiei în formă paşnică, creditorul garantat poate, prin intermediul executorului judecătoresc sau, după caz, al executorului bancar ori cu sprijinul oricărui alt organ de executare, să intre în posesia bunului. Cererea creditorului va fi însoţită de o copie certificată de pe înscriere la arhivă (…).”

Solicitările de căutare în arhivă pot putea fi transmise şi sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat o semnătura electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat valabil; solicitarea astfel transmisă va trebui să menţioneze criteriile de căutare dorite de solicitant.  

După efectuarea căutării, operatorul/agentul autorizat va comunica solicitantului rezultatul acesteia, printr-un înscris în formă electronică ce va cuprinde rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea şi care va fi semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului/agentului autorizat.

« Înapoi la prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.