MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică

Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune, parcurgerea următorilor paşi:

  1. Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanţie reală mobiliară.
  2. Creditorul sau reprezentantul său depune sau transmite formularul completat corespunzător unui operator/agent autorizat în vederea înscrierii lui în Arhiva Electronică.
  3. Creditorul sau reprezentantul său achită taxele de înregistrare în Arhiva Electronică.
  4. Operatorul/ agentul verifică dacă solicitantul are calitatea de persoană interesată potrivit legii.
  5. Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora.

Prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de garanţie completat şi cele cuprinse în contract şi, totodată, o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic.

Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de garanţie în Arhivă este o obligaţie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul şi nici nu poate fi ţinut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhivă”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Pe de altă parte, potrivit art. 29 alin. 2 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 „înscrierea la arhivă nu conferă validitate unei garanţii reale lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de garanţie ori conţinutul avizelor de garanţie nu are acoperire în clauzele contractului de garanţie, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii se numeşte aviz de garanţie.

Avizul este o simplă notificare, scopul acestuia fiind aducerea la cunoştinţa publică a garanţiilor constituite, orice creditor putând verifica situaţia bunurilor debitorului, consultând datele înscrise în arhivă cu privire la aceste bunuri sau cu privire la debitorul respectiv.

Avizul nu oferă nici o informaţie cu privire la convenţia dintre părţi (valoarea creditului, valoarea bunului afectat garanţiei, durata convenţiei si alte termene şi condiţii exprimate în convenţie), în afara datelor înscrise de părţi în formularul de aviz, asigurându-se astfel confidenţialitatea contractelor.

« Înapoi la prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.